----
Banner trang Giới thiệu, Thương hiệu, Sản Phẩm, tin tức

Thương hiệu

Chặng đường hình thành và phát triển của LAFOOCO

Hiện tại, các sản phẩm của LAFOOCO đã đến được các quốc gia như: Mỹ, Canada, 
Mexico, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Úc, Trung Đông, Hà Lan và một số 
nước châu Âu khác.

tin tức nổi bật